Andamur

Każdego roku ponad 2,3 miliony samochodów ciężarowych transportuje do Wielkiej Brytanii surowce, żywność i inne produkty niezbędne dla konsumentów i przemysłu. Ponad 10% tych ciężarówek pochodzi z Hiszpanii.

Niepewność związana z Brexitem sprawiła, że ponad 30 ogólnoeuropejskich organizacji spedytorów i przewoźników zażądało porozumienia w tej kwestii w celu ochrony ruchu pojazdów do przewozu towarów od dnia 31 grudnia 2020 r.

ASTIC i CETM to dwie z hiszpańskich organizacji, które podpisały się pod otwartym listem wystosowanym przez International Road Union (IRU) do negocjatora w imieniu UE, Michaela Barniera oraz do negocjatora z ramienia Zjednoczonego Królestwa, Davida Frosta.

Dla podmiotów gospodarczych świadczących usługi transportowe kryzys związany z COVID-19 spowodował roczną stratę w wysokości 64 000 milionów euro. Dlatego też przedstawiciel IRU w UE, Raluca Marian, zwróciła uwagę, że brak paktu między UE i Wielką Brytanią może zagrozić rentowności przedsiębiorstw transportu drogowego.

Porozumienie, do którego dążą organizacje transportowe, ma na celu osiągnięcie następujących celów:

  1. Ochronę przepływu pojazdów ciężarowych między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.
  2. Uniknięcie systemów kwotowych oraz specjalnych zezwoleń na transport.
  3. Ochronę bezpieczeństwa i warunków pracy zawodowych przewoźników.
  4. Uznawanie norm i certyfikatów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji.

Wniosek tych organizacji jest jednoznaczny: jeżeli porozumienie to nie zostanie osiągnięte, zarówno organizacje unijne, jak i brytyjskie znajdą się w niekorzystnej sytuacji, co będzie miało wpływ na łańcuch dostaw i ogólnie na gospodarkę.

Mimo wyzwań, jakie stawia przed przewoźnikami pandemia koronawirusa, nadal pokonują miliony kilometrów po drogach Europy. Przewozy krajowe utrzymują się niemal na tym samym poziomie co wcześniej. Blisko połowa europejskich przewoźników deklaruje podobne obroty finansowe jak przed rozpoczęciem kryzysu.

Przewoźnicy sprawnie reagują na zmiany dyktowane przez poszczególne kraje kraje europejskie mimo trudności, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja związana z koronawirusem.

Są to między innymi znaczący spadek liczby zleceń oraz niższe stawki za frachty. Jednak eksperci zgodnie twierdzą, że transport drogowy podtrzymuje europejskie gospodarki tak, by biznes mógł nadal funkcjonować.

Ostrożny optymizm

Europejscy przedsiębiorcy mimo pandemii koronawirusa odczuwają umiarkowany spokój, monitorują rynek i starają się dostosować do obecnych warunków funkcjonowania przewozów drogowych.

Blisko 1/3 właścicieli firm, obsługujących rynek europejski, ze spokojem spogląda w przyszłość, wskazując na podobny wolumen obrotów jak sprzed czasów koronawirusa. Przedsiębiorstwa te nie przewidują pogorszenia płynności finansowej i pozycji rynkowej, widząc w pandemii nawet szansę na rozwój.

Natomiast przewoźnicy międzynarodowi w większości wykazują ostrożność głównie z powodu sytuacji na rynkach wewnętrznych krajów członkowskich UE.  – Klienci przewidują przejściowe problemy, widzą pogorszenie koniunktury i osłabienie rynku transportu towarów. Najczęściej słyszymy, że nie wiadomo, co będzie. Tak naprawdę dopiero kolejne miesiące pokażą, jaki realny wpływ na biznes i społeczeństwo będzie mieć pandemia koronawirusa.

Andamur, razem z przedsiębiorcami

Andamur jest pokornym, ale istotnym, trybikiem w całym tym systemie. Pierwsze godziny stanu alarmowego były mylące. Podczas tej pandemii stało się jasne, że stacje paliw są niezbędne, aby niezmiennie dbać o przewoźników.

Dlatego od pierwszych chwil kryzysu COVID-19 pracujemy niezmiennie w 100%, wdrażając odpowiednie zmiany. Zmodyfikowaliśmy i zoptymalizowaliśmy nasze usługi tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom kierowców i firm, które musiały kontynuować swoją pracę. Wszelkie usługi są wciąż dostępne z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności: dostawa paliwa, oferowanie żywności i produktów higienicznych w naszych sklepach, a także usługi higieny osobistej, takie jak łazienki i prysznice.

Każdego dnia Andamur stara się jak najsprawniej wyposażyć was we wszelkie informacje związane z działaniem naszych usług w obecnych czasach oraz o stanie sektora transportu drogowego w Hiszpanii. Chcemy tym samym wesprzeć wszystkich przedsiębiorców sektora transportowego oraz kierowców pojazdów ciężarowych.

W Andamur jesteśmy pewni, że #RazemSięUda. Ponieważ teraz bardziej niż do tej pory #KażdaPodróżJestWażna.

Rząd hiszpański stworzył interaktywną mapę serwisów napraw dla profesjonalnych przewoźników. Dzięki ponad 800 warsztatom w całym kraju jest możliwość dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów pojazdów ciężarowych, aby zapewnić sprawne kontynuowanie działalności transportowej w trakcie pandemii.

W tych warsztatach, dedykowanych profesjonalnym przewoźnikom, można przeprowadzać naprawy i inne czynności konserwacyjne również autobusów, które obecnie świadczą usługi.

Dostęp do mapy pod poniższym linkiem

Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 31 maja poprzez:

 

1- Zwiększony zostanie dzienny limit jazdy z 9 godzin do 11, a odpoczynek zmniejszony z 11 do 9 godzin.

2- Ponadto, do tego czasu zostają skrócone tygodniowe odpoczynki do co najmniej 24 godzin, pod następującymi warunkami:

  • Przynajmniej 4 tygodniowe odpoczynki w następnych 4 tygodniach, a z nich przynajmniej 2 muszą trwać minimum 45 godzin.
  •  Brak wymogu rekompensowania za skrócone przerwy w pracy ze względu na możliwości regularnych odpoczynków kierowców w pojeździe, jeżeli tylko ma odpowiednie ku temu miejsce, a pojazd jest nieruchomy.
  •  Maksymalny limit jazdy wynosi 56 godzin (art. 6.2) i 90 godzin (art. 6.3).

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem

 

ZMPD: https://bit.ly/3bzLQiV

 

Rząd hiszpański gwarantuje dostawy paliwa w trakcie pandemii covid19, szczególnie firmom transportowym, które działają w tym czasie w Hiszpanii.

 

11-go kwietnia opublikowano rozporządzenie, które zapewnia, iż znacząca liczba stacji paliw pozostanie otwarta w trakcie stanu zagrożenia spowodowanego pandemią.

 

Jaka jest sytuacja stacji benzynowych w Hiszpanii podczas pandemii

 

1- Blisko 40% stacji benzynowych w Hiszpanii funkcjonuje bez zmian.

 

Są to stacje które:

  • Przekraczają pięć milionów litrów sprzedaży paliwa rocznie
  • Są strategicznie położone (usytuowanie przy autostradach lub supermarketach)
  • Są szczególnie powiązane z sektorem transportowym lub placówkami medycznymi

 

Andamur posiada w Hiszpanii własną sieć stacji paliw  oraz blisko 40 stowarzyszonych, zlokalizowanych strategicznie.

Wszystkie stacje należące do Andamur pozostaną otwarte, utrzymają niezmienne ceny i usługi. Przypominamy, iż nasze stacje są wysoko cenione przez zawodowych kierowców z całej Europy.

 

2- Każda jednostka lokalna w Hiszpanii posiada przynajmniej jedną działającą stację paliw.

 

W tych miejscowościach, które nie są zaopatrywane przez duże stacje paliw, obowiązkowe jest działanie punktu sprzedaży paliwa (w większych ilościach), który musi być czynny przynajmniej pięć godzin dziennie od poniedziałku do soboty.

 

3- Ponadto reszta stacji paliw będzie mogła dowolnie modyfikować swoje godziny otwarcia.