#DbamyoToCoWażne

Model zrównoważonego rozwoju Andamur, określony jako #DbamyoToCoWażne, wyznacza 5 KIERUNKÓW opartych na głównych zasadach i standardach Społecznej Odpowiedzialności, jak również aktywnym przysłuchiwaniu się naszych grupom interesów.

Etyka, transparentność i komunikacja

Pracujemy na rzecz etycznej i transparentnej komunikacji ze wszystkimi naszymi grupami interesów.

Zaangażowanie społeczne

Mamy na względzie środowiska i grupy społeczne, które najbardziej tego potrzebują.

Ludzie

Kluczowy dla nas jest Wielki Zespół Andamur, który jest motorem do działania, który  każdego dnia popycha nas naprzód.

Środowisko

Uważamy Ochronę Środowiska za jedno z wielkich wyzwań dla naszego społeczeństwa, dlatego prowadzimy akcje na rzecz jego poprawy i ochrony.

Troska o kierowcę

Chcemy poprawiać codzienność zawodowych kierowców, aby  lubili postoje na naszych stacjach.