Przedstawiamy Państwu nasz Raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa za rok 2022, w którym informujemy o działaniach firmy Andamur w ramach naszego planu CSR.

#DbamyoToCoWażne

Prezentacja Raportu CSR za rok 2022

W ramach prezentacji raportu opublikowaliśmy serię filmów przedstawiających najważniejsze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2022 roku. Członkowie zespołu Andamur opowiadają w nich o działaniach w różnych obszarach, w których brali czynny udział.

Poznaj nasze raporty SCR:

2021

2019-2020

#Dbamyo
ToCo
Ważne

Model zrównoważonego rozwoju Andamur, określony jako #DbamyoToCoWażne, wyznacza 5 KIERUNKÓW opartych na głównych zasadach i standardach Społecznej Odpowiedzialności, jak również aktywnym przysłuchiwaniu się naszych grupom interesów.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działań podjętych w latach 2022:

Postrzegamy 17 CZR jako szansę, sposób na prowadzenie biznesu w sposób bardziej odpowiedzialny.

Wierzymy, że nasze wsparcie dla Agendy 2030 jest wyraźnym przykładem zdecydowanego zaangażowania Andamur w tworzenie wartości i postępu społeczeństwa hiszpańskiego oraz europejskiego. Jesteśmy w pełni przekonani, że „najlepszym sposobem na nakreślenie mapy drogowej do osiągnięcia tych celów są dane empiryczne”, jak stwierdził Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w przedmowie do „Raportu o Celach Zrównoważonego Rozwoju”.

En Andamur trabajamos especialmente en estos ODS:

OSTATNIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE CSR

Zaangażowani społecznie, w Andamur dbamy o to, co ważne i angażujemy się w tworzenie lepszego świata wokół nas.