Przedstawiamy nasz Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2021, w którym przedstawiamy osiągnięcia Andamur z ostatnich dwóch lat wdrożonych dzięki naszemu Planowi CSR,

#DbamyoToCoWażne

Wydarzenie inaugurujące raport RSC 2021

Na potrzeby prezentacji tego raportu zorganizowaliśmy specjalne wydarzenie, w którym mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy firmy, zarówno na stacjach paliw, jak i w biurach. Spotkanie to zakończyło się wspólnym śniadaniem.

Decyzję o tym, na jakie cele społeczne przeznaczyć 1000 euro podejmie pracownik zespołu, który wykazał się najlepszą wiedzą na temat działań Andamur w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu przyczyni się on do stworzenia planu CSR na 2023 r.

Poznaj nasze raporty SCR:

2021

2019-2020

#Dbamyo
ToCo
Ważne

Model zrównoważonego rozwoju Andamur, określony jako #DbamyoToCoWażne, wyznacza 5 KIERUNKÓW opartych na głównych zasadach i standardach Społecznej Odpowiedzialności, jak również aktywnym przysłuchiwaniu się naszych grupom interesów.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działań podjętych w latach 2021:

Postrzegamy 17 CZR jako szansę, sposób na prowadzenie biznesu w sposób bardziej odpowiedzialny.

Wierzymy, że nasze wsparcie dla Agendy 2030 jest wyraźnym przykładem zdecydowanego zaangażowania Andamur w tworzenie wartości i postępu społeczeństwa hiszpańskiego oraz europejskiego. Jesteśmy w pełni przekonani, że „najlepszym sposobem na nakreślenie mapy drogowej do osiągnięcia tych celów są dane empiryczne”, jak stwierdził Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w przedmowie do „Raportu o Celach Zrównoważonego Rozwoju”.

En Andamur trabajamos especialmente en estos ODS:

OSTATNIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE CSR

Zaangażowani społecznie, w Andamur dbamy o to, co ważne i angażujemy się w tworzenie lepszego świata wokół nas.