Przedstawiamy nasz Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2019-2020, w którym przedstawiamy osiągnięcia Andamur z ostatnich dwóch lat wdrożonych dzięki naszemu Planowi CSR,

#DbamyoToCoWażne

Nie mogło być inaczej i nasz pierwszy raport CSR musiał zostać  przedstawiony w wielkim stylu.

Nasza siedziba zaprezentowała się w kolorach symbolizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju “CZR”, a nasi pracownicy zostali zaangażowani w różne działania związane z raportem. Zwycięzcy mogli przekazać 2.000 euro różnym organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom itp.

Ponadto, obecni byli: Longinos Marin, prorektor ds. odpowiedzialności społecznej i przejrzystości na Uniwersytecie w Murcji i dyrektor Katedry CSR; Ana Jimenez- Alfaro, badaczka i wykładowca w Katedrze CSR na Uniwersytecie w Murcji oraz koordynator CSR i równouprawnienia w BNFIX; oraz Roberto Fuentes, kierownik ds. komunikacji i badacz w Katedrze CSR.

Dziękujemy za wskazanie nam drogi i oczywiście za przyłączenie się do nas w tym wyjątkowym dniu.

#Dbamyo
ToCo
Ważne

Model zrównoważonego rozwoju Andamur, określony jako #DbamyoToCoWażne, wyznacza 5 KIERUNKÓW opartych na głównych zasadach i standardach Społecznej Odpowiedzialności, jak również aktywnym przysłuchiwaniu się naszych grupom interesów.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działań podjętych w latach 2019 – 2020:

Zapewnienie etycznej i przejrzystej komunikacji ze wszystkimi naszymi grupami interesu.

Ekosystem Andamur

Projekt, który pozwala nam nie tylko zidentyfikować grupy interesu Andamur, ale także określić częstotliwość kontaktów z każdym kto jest za nich odpowiedzialny w Andamur, a także jakie są kluczowe komunikaty korporacyjne i jakie działania powinniśmy wobec grup interesu podejmować.

Pierwszy etap to identyfikacja grup interesu, na których może mieć wpływ lub może dotyczyć rozwój naszej działalności.

Matryca Istotności

Następnie, również w 2020 roku, we współpracy z Katedrą CSR Uniwersytetu w Murcji, przygotowaliśmy Matrycę Istotności, dzięki której odkryliśmy, co nasze grupy interesu naprawdę uważają za ważne w swoich relacjach z Andamur. To z kolei pozwoliło nam wyznaczyć kierunki prac dla Planu Strategicznego CSR 2021 -2023.

Przetwarzanie Danych Osobowych

W Andamur przestrzegamy i stosujemy się do aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych: L.O. 3/2018 (LOPD), ROZPORZĄDZENIE UE 2016/679 (RGPD) oraz inne obowiązujące  przepisy prawa.

Zasada Ostrożności  

W naszej pracy skupiamy się na zasadzie ostrożności, opierając się na czterech aspektach odpowiedzialnego zarządzania: środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i dobrego zarządzania.

Cały czas angażujemy się w poprawę życia codziennego zawodowych kierowców oraz firm transportowych.

#WspolnieZTegoWyjdziemy

Kampania wspierająca kierowców ciężarówek, pracowników i społeczeństwo w najtrudniejszych chwilach pandemii Covid-19.

Używając hasła #JuntosSaldremosAdelante

#RazemZTegoWyjdziemy, nie zostawiamy naszych bohaterów – kierowców ciężarówek, samych:

 • Zawsze służąc pomocą – gwarantując wszystkie usługi w czasie ograniczeń.
 • Dając głos na naszych portalach społecznościowych, aby opowiedzieć o ich trudnej sytuacji.
 • Zapewniając bezpłatne maseczki ochronne i żel hydroalkoholowy na naszych stacjach paliwa.

Oferując bezpłatną dezynfekcję ozonem kabin ciężarówek na naszych stacjach paliw.

#JestemKierowca

Mając na celu wyrównanie szans między kobietami i mężczyznami, co jest znakiem rozpoznawczym tożsamości korporacyjnej Andamur, w marcu 2019 roku uruchomiliśmy naszą inicjatywę #SoyCamionera / #JestemKierowca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, którą powtarzamy rok w rok, z różnymi akcjami dla nich.

Przykazania Zdrowego Przewoźnika

Na kampanię, rozpoczętą w 2019 roku, złożyły się różne działania w naszych punktach sprzedaży, ułatwiające naszym klientom nabywanie zdrowych nawyków podczas trasy, takie jak działania uświadamiające oraz informacyjne zarówno w naszych sieciach społecznościowych jak i na naszych stacjach paliw:

 • Unikanie stresu dzięki kontaktom z najbliższymi.
 • Zachowanie zbilansowanej diety
 • Uprawianie aktywności fizycznej
 • Dbałość o zdrowie na trasie

Zaangażowanie społeczne, we wszystkich dziedzinach: kultura, sport oraz społeczeństwo obywatelskie.

#RazemZTegoWyjdziemy

 • Kampania wspierająca kierowców ciężarówek, pracowników i społeczeństwo obywatelskie w najtrudniejszych chwilach pandemii.
 • Covid-19.
 • Przekazanie maseczek ochronnych do szpitali
 • Bezpłatne myjnie samochodowe dla pojazdów służbowych
 • Współpraca z Fundacją Jesús Abandonado

Mucho por Compartir

W grudniu 2020 roku Andamur przekazał 50.000 euro na rzecz Banków Żywności w Almerii i Murcji oraz zrobił akcję solidarnościową „Mucho por compartir”, w której firmy oraz osoby prywatne mogły dokonać darowiznę. Udało się zebrać 2.507 euro.

Pomoc dla Boliwii

Co roku dokonujemy darowiznę w wysokości 15.000 euro dla Oikia w Boliwii.

Śniadanie z uśmiechem

Coroczna współpraca pracowników i firmy z organizacją pozarządową zajmującą się opieką nad dziećmi z okazji Dnia Dziecka.

Ty decydujesz

30.000 euro podzielone pomiędzy sześć lokalnych, regionalnych i krajowych organizacji pozarządowych, wybranych przez naszych klientów na sześciu stacjach paliwa.

Dana

Wsparcie dla Rady Miasta Molina de Segura w związku z DANA (zjawisko pogodowe z ogromnymi opadami deszczu występujące pod koniec jesieni w rejonie śródziemnomorskiego wybrzeża Hiszpanii)

Miesiąc Chleba

Współpraca z Fundación Jesús Abandonado w kwietniu każdego roku.

Twój wysiłek jest wart x 3

Za każdą wizytę w naszej siłowni, przekazujemy 3 kilogramy jedzenia do Banku Żywności w Geronie.

Wsparcie lokalnego sportu

 • Koszykówka Navarra
 • Iberos Rugby Linares
 • Feminas Lorca
 • Towarzystwo Sportowe Agurain
 • Sportowa Unia La Junquera
 • Klub piłkarski Huércal Overa
 • Półmaraton Lorca

Osiągnięcie i utrzymanie zatrudnienia z jakością pracy, wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani i zadowoleni z firmy.

Rodzina Andamur

 • Równouprawnienie. Andamur zatrudnia 160 pracowników, w tym 61 mężczyzn i 99 kobiet.
 • Różnorodność i brak dyskryminacji są kluczowe w zarządzaniu każdej firmy i każdej branży. W Andamur łączymy ludzi z różnych kultur i pokoleń.
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym. Godzenie życia rodzinnego, osobistego i zawodowego – w Andamur gwarantujemy naszym pracownikom możliwość korzystania ze środków ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, takich jak na przykład elastyczne godziny pracy czy telepraca.
 • Szkolenie celem:
  1. Pozyskania najlepszych specjalistów, aby zagwarantować doskonałą obsługę naszych klientów.
  2. Zaangażowania w rozwój osobistych talentów w ramach naszej wizji Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo. Gwarantujemy, że każda praca będzie wykonywana z maksymalnym bezpieczeństwem dla ludzi, podnosząc tym samym poziom dobrego samopoczucia i satysfakcji w pracy.

Wpływ Systemu zarządzania BHP na bezpieczeństwo i higienę w pracy

Bezpieczeństwo osób, które tworzą zespół Andamur, jest dla nas kluczową sprawą. Szczególnie ważny jest fakt, że po wdrożeniu Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy osiągnęliśmy wysoki poziom efektywności w zakresie ochrony BHP.

W tym celu przeprowadzono następujące działania:

 • Powołanie komisji BHP i przedstawicieli ds. BHP w miejscach pracy.
 • Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie polityk i działań w zakresie BHP wśród wszystkich zainteresowanych stron zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018.
 • Rozwój zautomatyzowanych procesów mających na celu koordynację działań biznesowych.
 • Dalsze szkolenia pracowników w zakresie BHP i zapobiegania zagrożeniom w pracy.
 • Dalsze szkolenia pracowników w zakresie środków stosowanych w stanach zagrożenia (Środki ochrony własnej / Środki awaryjne i przeciwpożarowe).

#RazemZTegoWyjdziemy

Kampania wspierająca kierowców ciężarówek, pracowników i społeczeństwo obywatelskie w szczytowym momencie pandemii Covid-19.

 • Wsparcie dla pracowników naszych stacji paliw
 • Zestaw przekąsek dla wszystkich pracowników w ramach podziękowania za ich wysiłek.

Twoja energia tworzy Andamur

Jako rodzina, którą tworzymy, obchodzimy Boże Narodzenie razem:

 • Wizyta dzieci w naszych obiektach z wieloma niespodziankami dla nich.
 • Konkurs na życzenia świąteczne Andamur

Ze względu na działalność jaką prowadzimy rozumiemy, że musi to być jeden z ważnych postulatów działalności Andamur.

Zrównoważona mobilność

 • Etykieta Śladu Węglowego: Certyfikat ISO 14064-1 dotyczący kwantyfikowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Jesteśmy pierwszą firmą w branży, która uzyskała certyfikat w zakresie CO2.
 • Wyliczanie śladu węglowego u naszych klientów.

Multienergetyczność

Inicjatywa przekształcenia naszych zakładów w firmę wykorzystującą wiele źródeł energii jest kolejnym milowym krokiem w promowaniu zrównoważonej mobilności.

Nasze multienergetyczne stacje są wyposażone w gaz i energię elektryczną, oprócz tradycyjnych paliw, stanowiąc tym samym odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie sektora transportowego.

Oszczędność Zużycia Energii

Instalacja paneli słonecznych na wszystkich stacjach paliw oraz w naszym Centrum Biznesowym, którą rozpoczęliśmy w 2019 roku, jest wyraźnym przykładem zaangażowania Andamur w oszczędzanie zużycia energii.

Dzięki temu rozwiązaniu udało nam się zmniejszyć ślad węglowy naszych emisji CO2 o 30% w 2019 r. i o 14% w 2020 r., przyczyniając się tym samym do naszych działań na rzecz klimatu.

Andamur Ever Green

Jesteśmy za redukcją zużycia papieru, oszczędnością wody, promocją recyklingu, oszczędnością energii, oczyszczaniem przestrzeni naturalnych i lasu – Andamur.

Wpływ na środowisko naturalne

Po wdrożeniu Systemu zarządzania wpływem na środowisko Andamur przeprowadziliśmy ocenę wyników i osiągnęliśmy 93,65% założonych celów.

W tym celu przeprowadzono następujące działania:

 • Redukcja śladu węglowego, czyli najistotniejszy krok, jeśli chodzi o ochronę środowiska
 • Zwiększenie świadomości dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska
 • Gospodarowanie odpadami
 • Ocena, kontrola i monitorowanie wpływu na środowisko wywieranego przez organizację
 • Polityki dotyczące komunikacji i działań opracowane, aby wywierać wpływ na zrównoważone praktyki naszych zainteresowanych stron

Postrzegamy 17 CZR jako szansę, sposób na prowadzenie biznesu w sposób bardziej odpowiedzialny.

Wierzymy, że nasze wsparcie dla Agendy 2030 jest wyraźnym przykładem zdecydowanego zaangażowania Andamur w tworzenie wartości i postępu społeczeństwa hiszpańskiego oraz europejskiego. Jesteśmy w pełni przekonani, że „najlepszym sposobem na nakreślenie mapy drogowej do osiągnięcia tych celów są dane empiryczne”, jak stwierdził Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w przedmowie do „Raportu o Celach Zrównoważonego Rozwoju”.

W Andamur pracujemy szczególnie nad tymi CZR:

OSTATNIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE CSR

Zaangażowani społecznie, w Andamur dbamy o to, co ważne i angażujemy się w tworzenie lepszego świata wokół nas.