>>W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu sektora transportowego, Andamur uruchomiła w Guarromán swoją pierwszą Multienergetyczną Stację dostarczającą gaz, energię elektryczną i tradycyjne paliwa.

Klienci Andamuru już mogą zatankować zarówno gaz skroplony (LPG), jak i sprężony gaz ziemny (CNG) na pierwszej ze Stacji Paliw tej firmy, mianowicie na Stacji Paliw Andamur Guarromán. To pierwsza taka Stacja Paliw tej spółki, owoc jej umowy współpracy z Molgas.

Nowa Stacja Paliw Andamur-Molgas jest wyposażona w dystrybutor LNG dla pojazdów ciężkich oraz podwójny dystrybutor CNG dla osobowych i furgonetek. Jest dostępna dla wszystkich i są na niej akceptowane karty debetowe i kredytowe, jak również karty do tankowania obu firm.

Ten nowy punkt zaopatrzenia staje się urzeczywistnieniem wizji Andamuru, stawiającego na gaz naturalny jako paliwo czyste, bezpieczne i przyjazne dla środowiska, jako że redukuje o 85% emisje tlenków azotu (NOx) i eliminuje 96% emisji cząstek stałych (PM). Dodatkowo, poprzez całkowitą eliminację emisji siarki i ograniczenie emisji tlenku węgla (CO) i CO2, przyczynia się do łagodzenia efektu cieplarnianego. Kolejną zaletą, jaką oferuje to paliwo, jest jego mniejszy koszt, mianowicie koszt na kilometr jest niższy o 30% niż dla oleju napędowego i o 50% niż dla benzyny.

Stacja Paliw Andamur Guarromán staje się tym samym ważnym kamieniem milowym na drodze do spełnienia wizji Andamuru, stając się pierwszą Multienergetyczną Stacją Paliw tej firmy. Wszyscy klienci Andamuru – floty samochodów ciężarowych, autobusy, furgonetki, czy lekkie pojazdy – mogą na niej zatankować dowolny rodzaj paliwa, czy to tradycyjne,  czy energię elektryczną,  czy gaz (LPG lub CNG).