Mimo wyzwań, jakie stawia przed przewoźnikami pandemia koronawirusa, nadal pokonują miliony kilometrów po drogach Europy. Przewozy krajowe utrzymują się niemal na tym samym poziomie co wcześniej. Blisko połowa europejskich przewoźników deklaruje podobne obroty finansowe jak przed rozpoczęciem kryzysu.

Przewoźnicy sprawnie reagują na zmiany dyktowane przez poszczególne kraje kraje europejskie mimo trudności, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja związana z koronawirusem.

Są to między innymi znaczący spadek liczby zleceń oraz niższe stawki za frachty. Jednak eksperci zgodnie twierdzą, że transport drogowy podtrzymuje europejskie gospodarki tak, by biznes mógł nadal funkcjonować.

Ostrożny optymizm

Europejscy przedsiębiorcy mimo pandemii koronawirusa odczuwają umiarkowany spokój, monitorują rynek i starają się dostosować do obecnych warunków funkcjonowania przewozów drogowych.

Blisko 1/3 właścicieli firm, obsługujących rynek europejski, ze spokojem spogląda w przyszłość, wskazując na podobny wolumen obrotów jak sprzed czasów koronawirusa. Przedsiębiorstwa te nie przewidują pogorszenia płynności finansowej i pozycji rynkowej, widząc w pandemii nawet szansę na rozwój.

Natomiast przewoźnicy międzynarodowi w większości wykazują ostrożność głównie z powodu sytuacji na rynkach wewnętrznych krajów członkowskich UE.  – Klienci przewidują przejściowe problemy, widzą pogorszenie koniunktury i osłabienie rynku transportu towarów. Najczęściej słyszymy, że nie wiadomo, co będzie. Tak naprawdę dopiero kolejne miesiące pokażą, jaki realny wpływ na biznes i społeczeństwo będzie mieć pandemia koronawirusa.

Andamur, razem z przedsiębiorcami

Andamur jest pokornym, ale istotnym, trybikiem w całym tym systemie. Pierwsze godziny stanu alarmowego były mylące. Podczas tej pandemii stało się jasne, że stacje paliw są niezbędne, aby niezmiennie dbać o przewoźników.

Dlatego od pierwszych chwil kryzysu COVID-19 pracujemy niezmiennie w 100%, wdrażając odpowiednie zmiany. Zmodyfikowaliśmy i zoptymalizowaliśmy nasze usługi tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom kierowców i firm, które musiały kontynuować swoją pracę. Wszelkie usługi są wciąż dostępne z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności: dostawa paliwa, oferowanie żywności i produktów higienicznych w naszych sklepach, a także usługi higieny osobistej, takie jak łazienki i prysznice.

Każdego dnia Andamur stara się jak najsprawniej wyposażyć was we wszelkie informacje związane z działaniem naszych usług w obecnych czasach oraz o stanie sektora transportu drogowego w Hiszpanii. Chcemy tym samym wesprzeć wszystkich przedsiębiorców sektora transportowego oraz kierowców pojazdów ciężarowych.

W Andamur jesteśmy pewni, że #RazemSięUda. Ponieważ teraz bardziej niż do tej pory #KażdaPodróżJestWażna.