Andamur stała się pierwszą w swojej branży firmą, która otrzymała Etykietę Śladu Węglowego, Certyfikat ISO 14064-1 dotyczący Kwantyfikowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, przyznawany przez AENOR. Jest to, bez wątpienia, certyfikat, który wiernie odzwierciedla nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tej normy ISO pragniemy wnieść nasz wkład do Europejskiego Zielonego Ładu, paktu, którego celem jest przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu.

Pakt ten opiera się o plan działania mający na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki w Unii Europejskiej. Aby go zrealizować, konieczne będzie przekształcenie w nowe możliwości wyzwań związanych z klimatem i ochroną środowiska naturalnego, w sposób sprawiedliwy i sprzyjający integracji społecznej, we wszystkich obszarach polityki.

Zmniejszenie emisji CO2

W naszej trosce o dążenie o poprawę Środowiska Naturalnego, już  w latach 2018 i 2019 udało nam się zmniejszyć o 30% ślad węglowy naszych emisji poprzez wdrożenie środków w zakresie efektywności energetycznej. Nasze stacje już teraz działają w oparciu o energię 100% ekologiczną, jednak nadal wdrażamy nowe środki na rzecz efektywności energetycznej, co pomaga nam w zmniejszeniu naszych emisji w roku 2020.

Cytując Miguela Ángela Lópeza, CEO firmy Andamur, „uzyskanie certyfikatu ISO 14064 jest dowodem na nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, które znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce CSR #DbamyOToCoWażne”. Jednocześnie, wizja Andamur jasno i wyraźnie wskazuje kierunek, w którym zmierzają nasze codzienne działania. Zaangażowanie naszej firmy w innowacje i środowisko naturalne jest jednym z filarów, na których opiera się nasza strategia przez ostatnie dwa lata, wyznaczając osie planu strategicznego naszej firmy”.

Uzyskanie certyfikatu ISO 14064 to kolejny krok w drodze do zdobycia certyfikatu normy 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego. Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania tego certyfikatu, który stanie się dla naszej organizacji największym kamieniem milowym w zakresie przyczyniania się do ochrony środowiska naturalnego.

Pomiary i kwantyfikacja śladu węglowego odzwierciedlają przywiązanie do wartości pracy naszej firmy. Proponujemy naszym klientom bezpośrednią współpracę, oferując im narzędzie niezbędne do realizacji ich własnych celów, pozwalające na uzyskanie raportu z tankowania i pomagające w obliczeniu ich własnego śladu węglowego. W ten sposób również oni sami mogą wspierać realizację celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład.

Dzięki temu certyfikatowi przejęliśmy inicjatywę w zakresie ograniczenia emisji związanych z łańcuchami dostaw w sektorze transportu zawodowego, aktywnie wspierając zmniejszenie efektów zmiany klimatu.

Nasze zaangażowanie idzie o wiele dalej

 Obecnie znajdujemy się na drodze, którą wyznaczyliśmy w Planie Strategicznym 2019 – 2023. Przed końcem roku 2020 planujemy zrealizować plan dostępności do multi-energii w naszej sieci, włączając do niej punkty ładowania elektrycznego i gazu ziemnego. Poza tym, zaangażowanie w ochronę środowiska zaczyna się od podstaw, a my już dzisiaj oferujemy na wszystkich naszych stacjach swobodny dostęp do systemów generowania energii fotowoltaicznej.