Raport zawiera zestawienie wszystkich działań podjętych przez firmę, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju

Andamur przedstawia drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we współpracy z Katedrą CSR w Murcji. Raport ten opisuje wszystkie działania, osiągnięcia i zobowiązania podjęte przez firmę w 2021 roku w rezultacie Planu CSR „Dbamy o to, co ważne”, który wyznacza 5 głównych kierunków działania: przywództwo i przyszłość, ludzie, troska o kierowców, środowisko i ład korporacyjny.

Prezentując ten raport, Andamur podkreśla swoje zaangażowanie w model biznesowy, którego podstawą są bliskość i aktywne słuchanie wszystkich powiązanych z firmą interesariuszy.

Dokument ten spełnia także standardy raportowania GRI, dzięki czemu Andamur po raz kolejny udowadnia swoje zaangażowanie w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, które rozumiane są jako szansa na zarządzanie firmą w sposób bardziej odpowiedzialny.

W tym sensie punktem wyjścia było badanie poziomu istotności przeprowadzone w 2020 r., które umożliwiło Andamur identyfikację grup interesów i ich problemów. Dzięki temu badaniu zdefiniowali najważniejsze sekcje tego raportu. Wspomniane badanie zostanie zaktualizowane w 2023 r., aby umożliwić określenie strategii CSR na najbliższe lata.

Odpowiedzialność społeczna towarzyszy Andamur od kwietnia 1987 roku , kiedy to uruchomili swoją pierwszą stację Andamur – El Límite. Już wtedy realizowali wszystkie działania, które były w ich zasięgu, aby promować ochronę środowiska, jednak nie używali oficjalnej nazwy odpowiedzialności społecznej  biznesu. Dzisiaj kształtują swoją strategię odpowiedzialności społecznej w ramach Planu CSR, śledząc swoje działania w corocznych raportach CSR.

W swoim Planie CSR określili główne kierunki działania, skupiając wszystkie akcje na osiągnięciu 17 celów zrównoważonego rozwoju. Andamur widzi te cele jako szansę na prowadzenie działalności biznesowej w sposób bardziej odpowiedzialny.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to sposób prowadzenia działalności, który bierze pod uwagę wpływ na grupy interesów, zapewniając wzrost gospodarczy, ochronę środowiska i zaangażowanie na rzecz lepszego społeczeństwa. I to jest dokładnie to, co robi Andamur wspólnie z ich interesariuszami.

Na potrzeby prezentacji raportu, Andamur zorganizował specjalne wydarzenie w którym mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy firmy, zarówno na stacjach paliw, jak i w biurach. W czasie spotkania zorganizowano ćwiczenie dotyczące wiedzy na temat Raportu CSR i 17 SDGs. Wydarzenie zakończyło się wspólnym śniadaniem.

Osoba z zespołu, która wykazała się najlepszą wiedzą na temat działań CSR firmy Andamur, zdecyduje, na którą akcję CSR chce przeznaczyć 1000 euro, czyli w pewien sposób będzie uczestnikiem planu w 2023 roku.

Andamur wspiera lokalny handel i nie zapomina o celach zrównoważonego rozwoju ONZ, czego symbolem był ręcznie wykonany upominek otrzymany na koniec spotkania od lokalnego artysty „Francho: Artesanía con Arte”.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz podsumowanie działań w zakresie CSR są dostępne na stronie internetowej Andamur.  www.andamur.com/pl/crs/