Sektor transportu podlega pełnej regulacji i wymaga specjalnej dokumentacji dotyczącej transportowanych towarów, typu pojazdów i tego, czy destynacja jest krajowa czy międzynarodowa.

W Andamur jesteśmy świadomi ogromnej odpowiedzialności, którą podejmują kierowcy transportujący towary o dużej masie lub niebezpieczne. Dlatego też chcemy przekazać wszystkim z branży informacje dotyczące tego, jakie dokumenty kierowcy muszą mieć zawsze przy sobie.

W kwestii dokumentacji, samochody ciężarowe podlegają specjalnym uregulowaniom i konieczne jest wykazanie, że są w stanie umożliwiającym bezpieczną jazdę. Oto wymagane licencje:

 • Dowód rejestracyjny. Zawsze musi znajdować się w pojeździe i oczywiście być prawidłowy.
 • Badania techniczne pojazdu. To dokument, który identyfikuje pojazd i jego właściciela. Potwierdza, że pojazd ma homologację techniczną wymaganą do poruszania się po drogach.
 • Ubezpieczenie pojazdu. Ponieważ nie wolno jeździć bez ubezpieczenia, trzeba być w stanie udowodnić w każdej chwili, że jest się na bieżąco z płatnościami..
 • Zezwolenie na transport. Pozwala on przewoźnikom na prowadzenie działalności na zlecenie.
 • Dokument kontroli technicznej pojazdu (ITV):j ak wszystkie pojazdy, również samochody ciężarowe muszą udowodnić, że przeszły badania ITV.
 • Książka warsztatowa , w której zapisuje się działania związane z utrzymaniem pojazdu.
 • Certyfikat kontroli tachografu.
 • Certyfikat kontroli termografu (ATP, w przypadku transportu towarów nietrwałych, wymagających stałej temperatury).

Dokumentacja kierowcy również jest ważna. Kierowca pojazdu musi być w stanie potwierdzić swoją tożsamość się i udowodnić, że ma uprawnienia do transportu swoich towarów. W tym celu musi mieć przy sobie następujące dokumenty:

 • Aktualne prawo jazdy. Kierowca musi posiadać odpowiednie prawo jazdy dla typu pojazdu, którym kieruje, biorąc pod uwagę wymiary i masę pojazdu.
 • Dowód osobisty lub paszport. Konieczne jest, aby kierowca posiadał przy sobie dokument identyfikujący go.
 • Certyfikat kompetencji zawodowych. Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich kierowców ciężarówek lub autobusów, którzy uzyskali prawo jazdy na pojazdy ciężarowe, takie jak prawo jazdy kategorii C lub D.
 • Tarcze tachografu. Jest to karta ewidencyjna, na której zbiera się dane dotyczące jazdy pojazdu (przejechane kilometry, prędkość, czas, przerwy, odpoczynki itp.) za dzień bieżący i poprzednie 28 dni.
 • Zaświadczenie o specjalnym szkoleniu-autoryzacji. Jeżeli przewożone są towary niebezpieczne, należy przedstawić dowód, że kierowca posiada niezbędne przeszkolenie do przewozu towarów niebezpiecznych.

W zależności od przewożonych towarów wymagane są różne rodzaje dokumentacji

 • Konosament. Jest to dokument uwierzytelniający, który informuje o przewożonym towarze i jego ilości.
 • Instrukcje dla kierowcy: To zbiór instrukcji wskazujących, jak postępować z przewożonymi towarami.

Przestrzeganie przepisów jest niezbędne, aby uniknąć naruszeń i kar, a także częściowej lub całkowitej konfiskaty ładunku. Z tego powodu zaleca się, aby zawodowi kierowcy przed każdą trasą sprawdzali, czy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty.