Andamur, angażując się w zrównoważony rozwój, przedstawia swój Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2022

<< Raport opisuje wszystkie podjęte przez nas działania i wszystkie kluczowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju>> 

Andamur prezentuje swój trzeci Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Niniejszy raport zawiera wszystkie działania, osiągnięcia i zobowiązania poczynione w 2022 r. w oparciu o nasz plan SOB „Dbamy o to, co ważne”, sformułowany za pomocą 5 głównych obszarów działania: osoby, troska o kierowcę, zaangażowanie społeczne, ochrona środowiska i nadzór korporacyjny. 

Przedstawiając niniejszy raport, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w model biznesowy, w którym bliskość i aktywne wsparcie wszystkich grup docelowych stanowią podstawowe filary firmy.  

Ponadto niniejszy raport został przedstawiony zgodnie z wytycznymi GRI i po raz kolejny potwierdza nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), które postrzegamy jako potencjał i sposób na bardziej odpowiedzialne prowadzenie działalności.

Wszystkie nasze raporty zrównoważonego rozwoju są przygotowywane we współpracy z Katedrą CSR w Murcji, z której pomocą określiliśmy również punkt wyjścia dla naszych działań w zakresie CSR poprzez analizę istotności przeprowadzoną w 2020 r., co umożliwiło nam zidentyfikowanie naszych grup docelowych i ich najważniejszych potrzeb, przyczyniając się tym samym do zdefiniowania obszarów, które należy uwzględnić w naszych raportach CSR. Analiza ta została przeprowadzona ponownie w tym roku, latem 2023 r. i będzie służyć jako wskazówka dla strategii CSR firmy na kolejne 3 lata.

Zrównoważony Rozwój był obecny w naszej firmie od jej początków, zyskując na znaczeniu wraz z każdym przedstawianym przez nas Raportem Zrównoważonego Rozwoju, w którym informujemy o wszystkich działaniach, jakie przeprowadziliśmy w ciągu danego roku.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to sposób zarządzania firmami z uwzględnieniem ich wpływu na swoje grupy docelowe, zapewniając wzrost gospodarczy, dbając o środowisko naturalne i angażując się w poprawę sytuacji społeczeństwa. I właśnie to realizujemy w Andamur przy udziale wszystkich naszych grup docelowych.

W dniach poprzedzających prezentację raportu udostępnialiśmy niektóre z najważniejszych osiągnięć w zakresie CSR na naszych mediach społecznościowych przy udziale naszych najlepszych ambasadorów, zespołu Andamur. 

 Na zamkniętej prezentacji pokazano materiał filmowy przedstawiający wspomniane najważniejsze osiągnięcia, po czym wszyscy pracownicy mogli wypowiedzieć się na temat tego, jak widzą CSR w Andamur i jakie działania uwzględniliby w tym planie na 2024 rok. Następnie nasz zespół delektował się specjalnym śniadaniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Raport CSR oraz podsumowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.andamur.com/pl/csr

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ…