Andamur organizuje kolejny dzień wolontariatu na rzecz środowiska z NaturActúa, podczas którego sprzątane są plaże Parku Regionalnego Cope-Calnegre.

Już po raz trzeci z rzędu pracownicy Andamur wraz z rodzinami wzięli udział w akcji sprzątania obszarów naturalnych

Dzień ten spędzono na Plaży del Rafal oraz w pobliskim wąwozie pod tą samą nazwą. Na terenie tym rośnie wiele tamaryszków, których pielęgnacja i ochrona są niezwykle ważne. Występuje tam również inna naturalna roślinność o szczególnym znaczeniu, mianowicie soliród.

W ciągu tej akcji przeczesano obszar o powierzchni około jednego hektara pomiędzy plażą a obszarem wąwozu i zebrano łącznie około 115 kilogramów odpadów. Były to głównie odpady związane z rolnictwem, wśród których należy wymienić: tworzywa sztuczne ze szklarni, tworzywa sztuczne do wyściółki, rury czy kauczuk do nawadniania. Ponadto odnotowano też szereg innych odpadów pochodzących z turystyki nadmorskiej, a także dużą ilość mikroplastiku.

Warto zaznaczyć, że dno morskie w tym rejonie jest piaszczyste z formacjami skalnymi, na których łatwo dochodzi do zahaczenia się odpadów, a to z kolei powoduje większe ich gromadzenie na tym obszarze. W tym roku mieliśmy również okazję poznać nieco lepiej ten teren i rodzaj odpadów, które można na nim znaleźć, gdyż jeden z członków NaturÁctúa zanurkował, aby później podzielić się z całym zespołem wolontariuszy wynikami swojej podwodnej akcji sprzątania.

W tym roku pragniemy ponownie podziękować wszystkim naszym kolegom i koleżankom z zespołu Andamur, ich rodzinom i wolontariuszom z NaturActúa, którzy wzięli udział w tej akcji. Działania te stanowią część wolontariatu korporacyjnego, który prowadzimy w Andamur, podobnie jak m.in. sadzenie Lasu Andamur.

Akcje te odzwierciedlają nasze niesłabnące zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Jedną z głównych osi naszego planu z zakresu CSR „Dbamy o to, co ważne” jest środowisko naturalne, a poprzez działania mające na celu poprawę i ochronę środowiska, Andamur dąży do promowania wśród społeczeństwa odpowiedzialności za utrzymanie istniejących zasobów bez wystawiania ich na szwank, z myślą o przyszłych pokoleniach. Angażujemy się aktywnie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności: CZR 13 Działania w dziedzinie klimatu, CZR 14 Życie pod wodą i CZR 15 Życie na lądzie.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ…