Witajcie w iAndamurze, obszarze innowacji naszej firmy.

Co to jest iAndamur?

Jest to program Andamuru dążacy do usystematyzowania innowacji, zachęcający do gromadzenia pomysłów biznesowych, promujący kulturę innowacyjności i mający na celu rozwijanie wewnętrznej przedsiębiorczości. Został stworzony w oparciu o współpracę z zewnętrznymi współpracownikami, co pozwala na zwiększenie potencjału B+R+I.

Na czym opiera się program iAndamur?

Podczas stymulujących innowacyjność warsztatach rodzi się wiele pomysłów, które później trafiają do naszego „inkubatora”. Wybrane pomysły są następnie wcielane w życie zgodnie z naszą własną metodą, którą stworzyliśmy na podstawie Lean StartUp.

Warsztaty iAndamur

Dla promowania kultury innowacyjności, kreatywności i genu przedsiębiorczości.

Misja B+R+I Andamuru

Misją iAndamuru jest promowanie i ułatwianie innowacyjności na wszystkich poziomach organizacyjnych, skupiając się głównie na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych grup docelowych.

Wizja B+R+I Andamuru

Andamur pragnie być rozpoznawalna jako firma innowacyjna, dlatego też skupia się na perspektywie elementów odróżniających, które umożliwią tworzenie wartości i konkurencyjności w sposób zrównoważony, co z kolei pozwoli na odzyskanie inwestycji i będzie stanowić zabezpieczenie na przyszłość.

Polityka B+R+I Andamuru

1
2
3
4
1

Promowanie kultury innowacyjności w całej organizacji za pomocą programu motywacyjnego oraz uznania dla nowych pomysłów biznesowych, promując przedsiębiorczość wewnątrzzakładową i akceptując istniejące ryzyko w zakresie innowacji i odmiennych pomysłów oraz włączając innowację do treści programów szkoleniowych firmy.

2

Rozwijanie współpracy z uniwersytetami, ośrodkami technologicznymi, startupami, wyspecjalizowanymi dostawcami B+R+I oraz partnerami strategicznymi w celu opracowania nowych modeli biznesowych i promowania wymiany wiedzy, tym samym zwiększając potencjał B+R+I firmy.

3

Wdrożenie systemu zarządzania innowacyjnością, pozwalającego na zaplanowanie i urzeczywistnienie swoich celów, gromadzenie pomysłów biznesowych, finansowanie innowacji, zarządzanie własnością intelektualną, tworzenie struktury systemu nadzoru i prognozowania technologicznego, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz ciągłe doskonalenie samego systemu.

4

Rozpowszechnianie wiedzy generowanej przez działania B+R+I zarówno wewnętrznie, w samej organizacji, jak i zewnętrznie, z odpowiednimi ograniczeniami poufności w celu ochrony działalności gospodarczej.

Ostatnie działania w zakresie Innowacji