Andamur osiąga neutralność pod względem emisji CO2, wzmacniając w ten sposób swoje zaangażowanie w ochronę środowiska

Oblicza, redukuje i kompensuje ślad węglowy

Andamur osiąga neutralność pod względem emisji CO2 poprzez proces obejmujący obliczanie, redukcję i kompensację śladu węglowego. W 2018 r. po raz pierwszy przeprowadzili obliczenia i zarejestrowali je w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych (MITERD). Od tego czasu kontynuuje prace nad zmniejszeniem śladu węglowego, a w 2021 r. uzyskał pieczęć „ reduzco” , która oznacza redukcję w okresach trzyletnich (18-19-20) i (19-20-21).

Aby zakończyć cykl ustanowiony przez Ministerstwo w odniesieniu do pieczęci rejestracji śladu węglowego, kompensacji i projektów pochłaniania CO2, Andamur podpisał umowę nabycia praw do pochłaniania CO2 z Galicyjskim Stowarzyszeniem Leśnym. Ta organizacja non-profit zrzesza właścicieli gruntów we Wspólnocie Autonomicznej Galicji.

Dzięki temu udało się zrównoważyć wszystkie emisje CO2 wyemitowane przez Andamur w 2021 r., łącznie 403 tCO2 eq., co odpowiada prawie 1,7 miliona kilometrów przejechanych przez samochód z silnikiem spalinowym lub ponad 42 podróżom dookoła świata.

Aby to osiągnąć, zasadzono 3200 drzew na obszarze ponad 2 hektarów w ramach projektu odbudowy Monte Vecinal de Paradela de Bemil, położonego w gminie Caldas de Reis (Pontevedra). Obszar ten, który ucierpiał w pożarze w 2017 r., który zniszczył 229 hektarów (cały las), jest odnawiany w różnych fazach w celu ustanowienia mas leśnych iglastych (sosna), rodzimego drewna liściastego (głównie dębu) i eukaliptusa. Cały plan jest realizowany zgodnie z rygorystycznym planem zarządzania certyfikowanym zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej (certyfikaty PEFC i FSC).

Uzyskanie tej pieczęci to ważny krok  dla Andamur w jego zaangażowaniu na rzecz środowiska, które jest podstawowym filarem ich Planu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ…