Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 31 maja poprzez:

 

1- Zwiększony zostanie dzienny limit jazdy z 9 godzin do 11, a odpoczynek zmniejszony z 11 do 9 godzin.

2- Ponadto, do tego czasu zostają skrócone tygodniowe odpoczynki do co najmniej 24 godzin, pod następującymi warunkami:

  • Przynajmniej 4 tygodniowe odpoczynki w następnych 4 tygodniach, a z nich przynajmniej 2 muszą trwać minimum 45 godzin.
  •  Brak wymogu rekompensowania za skrócone przerwy w pracy ze względu na możliwości regularnych odpoczynków kierowców w pojeździe, jeżeli tylko ma odpowiednie ku temu miejsce, a pojazd jest nieruchomy.
  •  Maksymalny limit jazdy wynosi 56 godzin (art. 6.2) i 90 godzin (art. 6.3).

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem

 

ZMPD: https://bit.ly/3bzLQiV