Dla przedsiębiorstw transportu towarowego trasy w Europie wymagają wiele pracy w zakresie organizacji i dokumentacji w zależności od krajów, przez które przebiegają. Opłaty drogowe, szlaki transportowe, zwrot podatków, obowiązkowe oznakowanie, zaświadczenia o oddelegowaniu…

Francja jest jednym z krajów najczęściej odwiedzanych przez hiszpańskich przewoźników. Prawie każdy europejski transport towarów musi najpierw przejechać przez nasz sąsiedni kraj. Właśnie dlatego dogłębna i dokładna wiedza na temat tego, co zastaniemy podczas podróży we Francji, jest kluczowa podczas przygotowywania i organizowania tras Twoich pojazdów.

Sieć Stacji Paliw we Francji

Andamur posiada sieć stacji paliw w Europie w celu zapewnienia usług zawodowym kierowcom podróżującym po tym kontynencie. Francja jest jednym z krajów należących do tej sieci z 54 stacjami paliw Andamur.

Z 54 stacji paliw na terytorium Francji, 6 należy do top Europe: wybranych stacji należących do międzynarodowej sieci Andamur, strategicznie położonych i obecnie najbardziej konkurencyjnych.

Oto tych 6 Stacji Paliw top Europe we Francji: C4T Calais, IDS Maisons-Blanches, IDS Orleans / Saran, IDS Le Muy, IDS Limoges i IDS Beaune.

Opłaty drogowe we Francji

Jeżeli zamierzasz odbyć podróż po Europie, musisz wziąć pod uwagę istnienie lub brak opłat drogowych, aby wybrać najbardziej wygodną, szybką i bezpieczną trasę transportową.

Chociaż w Europie istnieją kraje, w których nie ma opłat drogowych, takie jak Belgia czy Szwecja, nie dotyczy to Francji. Jej sieć drogowa jest znana z dużej liczby opłat drogowych (jak również z dużego natężenia ruchu, zwłaszcza w weekendy i święta). Francja posiada sieć autostrad o długości 11.000 km.

Opcje płatności za francuskie opłaty drogowe są takie same jak w pozostałych krajach Europy: można płacić gotówką, kartą kredytową lub debetową albo elektronicznymi urządzeniami do pobierania opłat drogowych. Choć w niektórych przypadkach opłaty drogowe mogą być akceptowane wyłącznie w gotówce, nie jest to normą.

Elektroniczne urządzenia do poboru opłat są niezbędne dla tych, dla których droga jest drugim domem, gdyż spędzają wiele godzin za kierownicą. Dzięki tym urządzeniom można podróżować szybciej i wygodniej, bez konieczności zatrzymywania pojazdu za każdym razem, gdy trzeba uiścić opłatę za przejazd.

W Andamur oferujemy naszym klientom dwa urządzenia do poboru opłat działające we Francji: ServiBOX oraz Interoperable UE.

Servibox jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem satelitarnym Andamur, wykorzystującym system zarządzania KMASTER i działającym w 12 krajach Europy, włącznie z Francją.

Interoperable UE to łatwe do zainstalowania urządzenie z technologią częstotliwości radiowej. Jest ono dostępne dla 7 krajów europejskich, w tym dla Francji.

Zwrot podatków i specjalnych podatków

Jeśli posiadasz firmę transportową i Twoja flota podróżuje po Francji, możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego za wszystkie produkty i usługi związane z Twoją działalnością podczas podróży. Zwrot ten dotyczy produktów i usług takich jak hotele, opłaty drogowe, paliwo, taksówki, promy, naprawy, targi itp. Kwota zwrotu zależy od kraju i rodzaju dokonanej konsumpcji.

W Andamur zarządzamy odzyskaniem zapłaconego podatku VAT jeśli jesteś spółką lub osobą pracującą na własny rachunek, z konsumpcją w krajach Unii Europejskiej, w których nie masz siedziby dla celów podatkowych.

Gdy Twoja flota podróżuje po Francji, możesz ubiegać się o zwrot specjalnego podatku especial T.I.C.P.E (Krajowego podatku konsumpcyjnego od produktów energetycznych). W tym przypadku dokonywany jest częściowy zwrot podatku od produktów energetycznych wyznaczony przez państwo francuskie. Zwrot ten dotyczy transportu towarów oraz pojazdów osobowych i istnieje limit zwrotów ustalony dla każdego pojazdu i semestru.

Zaświadczenie oddelegowania (Ustawa Macrona)

Ustawa Macrona zobowiązuje przedsiębiorstwa transportu towarowego, których siedziby znajdują się poza terytorium Francji, do sformalizowania szeregu dokumentów obowiązkowych podczas ich podróży po tym kraju. Od 2016 r. zaświadczenie oddelegowania jest jednym z takich obowiązkowych dokumentów. Musi ono zawierać dane pracodawcy, dyrektora przedsiębiorstwa i przedstawiciela we Francji, jak również koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania na trasie przez Francję.

W Andamur w prosty sposób pomagamy firmom zarządzać zaświadczeniami oddelegowania wymaganymi dla floty pojazdów podczas ich przejazdów przez Francję.

Oznakowanie martwego pola

Od 1 stycznia 2021 r. do francuskiego kodeksu drogowego dodano nowy artykuł, która nakłada na samochody ciężarowe poruszające się po Francji obowiązek posiadania naklejek informujących o martwym polu pojazdu.

Celem tego nowego prawa jest zmniejszenie liczby wypadków na szlakach przewoźników i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Naklejki z napisem martwe pole pozwalają informować innych kierowców, pieszych i rowerzystów o obszarach, w których są oni niewidoczni dla kierowcy.

Naklejki informujące o martwym polu są dostępne na wszystkich naszych stacjach paliw Andamur. Jeśli Twoje pojazdy będą przejeżdżać przez terytorium Francji, a jeszcze nie mają tych naklejek, pamiętaj, że Twoi kierowcy mogą je nabyć na naszej Stacji Paliw Andamur La Junquera, położonej na granicy z tym krajem.

Samochody ciężarowe podróżujące przez Francję bez tego oznakowania będą karane mandatem 4 klasy z maksymalną karą do 750 euro.

 

W Andamur mamy świadomość, że podróżowanie po Europie jest prawdziwym wyzwaniem. Znajomość przepisów, stawek, tras… w każdym kraju oraz zarządzanie zaświadczeniami i odzyskiwaniem podatków może być skomplikowanym zadaniem dla firm transportowych. W Andamur pragniemy ułatwić firmom transportowym podróżowanie po całej Europie, oferując im kompleksowe usługi upraszczające te procesy. W Andamur dbamy o naszych klientów, w Andamur #DbamyOTo,CoWażne”.