iandamur el programa de innovacion de andamurOd samego początku istnienia Andamuru jesteśmy firmą innowacyjną, liderami w zakresie wdrażania produktów i usług, które do tego czasu nie były oferowane w sektorze (budowa Stacji Paliw Andamur La Junquera, uruchomienie pierwszej karty bankowej dla sektora transportu, budowa pierwszego strzeżonego parkingu dla samochodów ciężarowych, czy airCODE, jedyny system gwarantujący całkowite bezpieczeństwo podczas tankowania).

Dziś wciąż stawiamy na innowację, wprowadzając iAndamur, program mający na celu systematyzowanie innowacyjności, zachęcanie do gromadzenia pomysłów biznesowych i promowanie kultury innowacyjności oraz rozwijanie przedsiębiorczości wewnątrzzakładowej, jak również współpracę z zewnętrznymi współpracownikami, pozwalającą na zwielokrotnienie efektu działań B+R+I.

W ramach tego programu, podczas stymulujących innowacyjność warsztatów zrodzi się wiele pomysłów, zaś wybrane z nich trafią do naszego „inkubatora”, a następnie zostaną wcielone w życie zgodnie z naszą własną metodą, stworzoną na podstawie Lean StartUp.

Andamur rozumie, że proces B+R+I jest to jedna i ta sama strategia, wdrażana we wszystkich obszarach działalności firmy. Właśnie dlatego główną misją programu iAndamuru jest promowanie i ułatwianie innowacyjności na wszystkich poziomach organizacyjnych, skupiając się głównie na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań naszych grup docelowych.

Polityka B+R+I Andamuru opiera się na następujących czterech zasadach podstawowych: promowanie kultury innowacyjności w całej organizacji, rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zaangażowanymi w innowację (uniwersytetami, ośrodkami technologicznymi, startupami oraz formami), wdrażanie systemu zarządzania innowacyjnością, w celu gromadzenia, urzeczywistniania i rozwoju pomysłów biznesowych, a wreszcie na rozpowszechnianiu wiedzy generowanej przez działania B+R+I, zarówno wewnętrznie, w samej organizacji, jak i zewnętrznie.

W pełni świadomi tej odpowiedzialności, zobowiązujemy się do rozpowszechniania tej polityki wśród wszystkich zainteresowanych stron oraz do jej wdrażania na wszystkich poziomach organizacji. A wszystko to w celu osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku rozwiązań dla przewoźników i osób prywatnych.