W sektorze transportu drogowego występuje nadmierne rozproszenie, ponieważ zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez spółkę Coyote Logistics 50% przewoźników pracuje równolegle dla ponad 30 firm logistycznych. Ze względu na złożoność i nieprzewidywalność tego sektora, przedsiębiorstwo świadczące usługi logistyczne na rzecz osób trzecich przeprowadziło badanie Human + Tech w celu zrozumienia i sprostania wyzwaniom stojącym obecnie przed osobami pracującym w branży łańcucha dostaw.

Wzrost cen i złożoność, potrzeba elastyczności i szybkości, niedobór zdolności przepustowej oraz poprawa widoczności całego łańcucha dostaw to główne przeszkody, przed którymi stoi ten sektor. W związku z tym, badanie to, prowadzone pod tytułem Ewolucja technologii + ludzkość: budowanie łańcucha dostaw w celu osiągnięcia długotrwałego sukcesu, potwierdza, że jedyną gwarancją długoterminowego sukcesu europejskiego transportu towarów jest równowaga między technologią, a kapitałem ludzkim.

Wyniki pokazują, że połączenie 60% wykorzystania technologii z 40% działalności ludzkiej znacznie zwiększa efektywność pracy dystrybucyjnej. I tak, wykazano, że kreatywność, podejmowanie decyzji, rozwój strategii, rozwiązywanie problemów lub obsługa klienta to zadania, których realizacja przez człowieka jest niezastąpiona. Niemniej jednak, w ramach automatyzacji, zarządzanie zapasami, rezerwacja wysyłek i inne zadania operacyjne są wzmocnione poprzez zastosowanie technologii.

Według dyrektor ds. marketingu Coyote Logistics, Cristinę Bottis, „Technologia zapewnia widoczność i dostarcza dane, które mają kluczowe znaczenie dla ustanowienia strategii w zakresie łańcucha dostaw, podczas gdy ludzka wiedza jest decydująca dla odblokowania rzeczywistych możliwości narzędzi.” Z tego względu, to specjaliści ds. łańcucha dostaw powinni zbadać możliwości, jakie technologia i kapitał ludzki mogą zaoferować ich przedsiębiorstwom, w celu poprawy ich efektywności i sprostania wyzwaniom tego sektora.