26
Z dniem 1 lipca weszło w życie nowe Zarządzenie ICT/370/2021, które ustanawia wymagania techniczne, jakie mają spełniać wszystkie pojazdy w transporcie lądowym środków spożywczych o kontrolowanej temperaturze (łatwo psujących się towarów).

Zarządzenie to wprowadza zmiany w załącznikach do Królewskiego Dekretu 237/2000, regulujących aspekty takie jak procedury zgodności z Konwencją ATP (kontrole, zgodność produkcji seryjnej…).

Konwencja ATP zapewnia, że łatwo psujące się towary są transportowane z jednego kraju do drugiego bez utraty swoich właściwości organoleptycznych i docierają do konsumenta w optymalnym stanie. Dlatego też używane środki transportu muszą być zdolne do utrzymania idealnej temperatury, tak by produkt mógł dotrzeć na miejsce w optymalnych warunkach.

Zmiana przepisów

Zarządzenie ICT/370/2021 wprowadza zmiany w zakresie odnawiania świadectw dla pojazdów przewożących łatwo psujące się towary.

Pojazdy mające 15 lat oraz pojazdy mające od 15 do 21 lat (od daty produkcji obudowy izotermicznej, tj. naczepy lub nadwozia cysterny) będą musiały zgłosić się na testy w wyznaczonej stacji do testowania w celu sprawdzenia współczynnika przenikania ciepła.

Jeśli pojazdy przejdą test, będą musiały przejść kolejny, gdy osiągną wiek 24 lat (a następnie co trzy lata).

Cele tych zmian

Zmiany te odzwierciedlą przepisy dotyczące zgodności produkcji, tak aby stały się one bardziej przejrzyste i aby promować uczciwą konkurencję między producentami. Ponadto wprowadzono nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiany te poprawią efektywność energetyczną pojazdów ciężarowych, a także zapewnią bezpieczeństwo i ochronę środowiska.