W Andamurze jesteśmy świadomi, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i jego ochrona, w celu zapewnienia jak najlepszej przyszłości dla naszej planety. Jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę środowiska i właśnie dlatego wdrożyliśmy szereg działań w zakresie Ochrony Środowiska w ramach naszej polityki CSR #DbamyOTo,CoWażne. Działania te mają na celu zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.

Wszystkie inicjatywy, które realizujemy w ramach ochrony środowiska mają wśród swoich głównych celów wspieranie osiągnięcia CZR – Celów Zrównoważonego Rozwoju, które ONZ zawarła w swojej Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W kwestiach środowiskowych w szczególności pracujemy na rzecz CZR 7 Przystępna cenowo i niezanieczyszczająca środowisko energia, CZR 11 Zrównoważone miasta i osiedla, CZR 12 Zrównoważona konsumpcja i produkcja, CZR 13 Działania na rzecz klimatu, CZR 15 Życie ekosystemów lądowych, CZR 17 Partnerstwo na rzecz osiągnięcia celów.

Instalacja paneli słonecznych w naszej głównej siedzibie i na Stacjach Paliw, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, rozmieszczenie punktów recyklingu w naszych placówkach, to tylko niektóre z już wdrożonych środków. Ponadto, jeden z głównych kamieni milowych 2020 r. to dla Andamuru stanie się pierwszą w swej branży firmą, która uzyskała Etykietę Śladu Węglowego,

Z drugiej strony, multienergia stała się już faktem dla Andamuru, jako że w 2020 roku uruchomiliśmy nasze pierwsze multienergetyczne stacje paliw, oferując wśród naszych usług Gaz Ziemny dla pojazdów (NGV) na stacjach Andamur La Junquera oraz Andamur Guarromán, a energię elektryczną na stacjach Andamur San Román i Andamur Pamplona, promując w ten sposób rozwój znacznie bardziej zrównoważonej mobilności.

Niemniej jednak, w Andamurze wiemy, że przed nami jeszcze długa droga i dlatego pracujemy nad tym, aby w tym roku uzyskać przyznawany przez AENOR Certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego.

Podjęliśmy 6 kluczowych zobowiązań w ramach naszego planu ochrony środowiska: promowanie zrównoważonej mobilności, oszczędność w zużyciu energii, ograniczenie zużycia papieru, ograniczenie zużycia wody, wspieranie recyklingu i inne środki mające na celu wspieranie środowiska, jak czyszczenie przestrzeni naturalnych, czy też już istniejący Las Andamuru, posiadający zdolność do pochłaniania około 2,8 ton CO2 rocznie.

Wierzymy, że nawet działania na niewielką skalę mają ogromne znaczenie i właśnie dlatego Andamur  Ever Green obejmuje wszystko, od działań w naszych biurach, jak ograniczenie zużycia papierowych kubków, wprowadzenie umowy cyfrowej, czy zainstalowanie elektrycznych suszarek do rąk, do bardziej dalekosiężnych środków, jak rozmieszczenie na naszych stacjach zielonych punktów i punktów recyklingu lub automatyka oświetlenia w zależności od natężenia światła dziennego.

W Andamurze wiemy, że ochrona środowiska dotyczy nas wszystkich i pragniemy motywować naszych pracowników, aby byli świadomi, że wszystkie działania na rzecz ochrony środowiska sumują się i przyczyniają do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zapewnienie najlepszej ochrony.